Ny hjemmeside

September 2019 blev startskuddet på tredje generation af Fyns Jernindustri Forenings hjemmeside, som afløser den tidligere efter 11 års tjeneste. Den nye hjemmeside byder bl.a. på et fleksibelt layout, så den kan fungere på mobiltelefoner og tablets.

Ny adgangskode til alle brugere

Alle brugere er flyttet med over fra den gamle hjemmeside, men deres tidligere adgangskoder er ikke. Derfor skal brugere først lige bede om at sætte en ny adgangskode, inden der kan logges ind. Gør som følger:

  1. Klik på “Log ind” oppe i hovedmenuen.
  2. Klik på linket “Mistet din adgangskode?” under login-formularen.
  3. Indtast din email adresse og tryk på “Få ny adgangskode” knappen.
  4. Følg instruksionerne i den email du modtager kort efter.
  5. OBS: Hvis du vil skrive din egen nye adgangskode i stedet for det automatiske forslag, og denne ikke opfylder visse minimumskrav til hvad systemet opfatter som sikkert, er du nødt til at sætte et flueben ved “Bekræft brug af svag adgangskode” inden du kan sætte din nye adgangskode. Dette gælder ikke administratorbrugere, som skal bruge en sikker adgangskode.

Skulle du mod forventning ikke modtage nogen email, så kontakt webmaster@fynsjern.dk!

Dokumentation

Efter login tilføjes en sekundær menubjælke under hovedmenuen. Her er der bl.a. adgang til en hjælpeside, som beskriver de mest almindelige procedurer. Det anbefales kraftigt at kigge denne igennem, da der bl.a. er sket ændringer ift. visning af kontaktpersoner på virksomhedsprofilerne, se afsnittet “Visitkort og virksomhedsprofiler”.

Nyt sæsonprogram for 2009-10

Sæson 2009-10: Vejen ud af krisen

Det sidste års tid har været rigtigt hårdt for mange virksomheder. Det startede med finanskrisen, der udviklede sig til en økonomisk krise. Det er derfor helt naturligt, at Fyns jern har valgt at sætte fokus herpå i vore møder i den kommende sæson.

Men vi vil ikke kun se på krisen, men lige så meget på, hvorledes vi kommer ud af den, og hvilke nye muligheder, der åbner sig for os. Vi har inviteret den mest brugte cheføkonom til at komme og fortælle os om krisens opstart, hvornår den forventes at slutte, og hvilken betydning, den forventes at få for industriens virksomheder. Men vi vil også få at høre, hvordan en af vore store danske virksomheder har tacklet situationen indtil nu, og ikke mindst hvorledes de påtænker at bruge krisen som afsæt til ny udvikling.

For en anden virksomhed – i øvrigt en af vore egne – har krisen medført mulighed for gennemførelse af et management Buy out. Og sluttelig vil vi få en af vore fremtidsforskere til at give os et bud på tiden efter denne økonomiske krise. På et af vore møder vil vi dog berøre et andet af årets store temaer, idet vi vil besøge Vattenfall i Odense, der har bestemt sig for at være en stor spiller indenfor produktion af miljøvenlig energi.

Bestyrelsen byder alle vore medlemmer velkommen til en ny og spændende sæson.

Ny lønstatistik, januar 2005

I erkendelse af, at Fyns Jerns Løn- og fraværsstatistik længe har trængt til en opdatering har en arbejdsgruppe i løbet af de seneste måneder arbejdet med at gøre statistikken mere tidssvarende og dermed forhåbentlig mere brugervenlig.

En markant forandring bliver, at indrapportering og statistik fremover bliver en del af Fyns Jerns hjemmeside. En måske lige så markant forandring er, at der fremover kun skal indrapporteres en gang om året, i januar, så statistikken kan være klar til de årlige lønforhandlinger.

Der er stor interesse for anvendelse af lønstatistikken, men jo flere der bruger statistikken aktivt, jo bedre bliver oplysningerne, og det er vort håb, at en opdatering med tilhørende forenkling af indrapporteringen kan øge antallet af brugere. Det forventes, at programmeringsarbejdet vil være færdiggjort i sidste halvdel af januar 2005. Resultatet af gruppens arbejde er beskrevet nedenfor.

Antallet af faggrupper reduceres til:

Medarbejdere i produktion, med undergrupperne Medarbejdere i montage, Medarbejdere ved maskiner, Svejsere, Produktionsmedarbejdere i øvrigt.

Medarbejdere i service/støttefunktioner, med undergrupperne Medarbejdere i reparation/vedligehold, Servicemedarbejdere/montører, Medarbejdere v. Værktøjsfremstilling, Lagermedarbejdere/forsynere, Øvrige medarbejdere.

Der skelnes ikke mere mellem mænd og kvinder.

De gamle opdelinger i lønbestanddele ændres til tre hovedgrupper:

Timeløn (fast timeløn)
Bonusløn ( grundløn + gens. bonus)
Andre goder ( arbejdstøj, sundhedsordning, motionsrum, kantinetilskud, ekstra pension, ekstra S/H betaling, ekstra feriepenge, ekstra overtidsbetaling, andet)

Gruppen erkender, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at opgøre den præcise værdi af “andre goder”, men der er en klar tendens til at de udgør en stigende del af lønnen, så det er væsentligt for statistikkens anvendelighed, at de angives så godt som muligt. Indrapporteringen kommer til at foregå i et logisk og overskueligt skema.

Med hensyn til Fraværsstatistikken, er den største ændring, at der ikke mere skal indrapporteres omkostninger, men udelukkende fokuseres på fraværsprocent.

Der opdeles i to typer fravær: Uden refusion (korttids) og Med refusion (langtids). De mere præcise definitioner på indrapportering vil fremkomme når hjemmesiden er klar i januar.

Vi håber at have ramt medlemsvirksomhedernes behov, men vi imødeser naturligvis Jeres evt. kommentarer, som kan mailes til undertegnede. Vi gør også opmærksom på, at der vil være mulighed for tilpasninger, hvis der skulle opstå behov, efter at den ny statistik er indkørt.