Præsenter din virksomhed på et medlemsmøde

Et af formålene med medlemsarrangementerne er at skabe bedre kontakt mellem virksomhederne, både på det faglige, sociale men så sandelig også på det kommercielle område. Møderne består ofte af et fagligt indlæg eller et virksomheds besøg efterfulgt af en god middag hvor det sociale kan dyrkes.

For at gøre mere ved det kommercielle mellem virksomheder, indfører vi som noget nyt en virksomhedspræsentation ved hvert medlemsmøde. Præsentationen må gerne være salgspræget og informativ, men varigheden skal holdes til 10-15 minutter. Virksomheder som er medlem af foreningen og som har foreningens medlemmer som potentielle kunder, vil blive inviteret til at afholde en præsentation.

Kontakt formanden for Fyns Jernindustri Forening hvis du ønsker at præsentere din virksomhed på et medlemsmøde.