Fyns Jernindustri Forening

Fyns Jernindustri Forening er stiftet i 1920 og har i alle årene været inspirationsforum for udvikling af større konkurrenceevne.

Foreningens medlemskreds udmærker sig ved stor alsidighed. Medlemsvirksomhederne beskæftiger mere end ca. 10.000 ansatte og rummer tilsammen stor ekspertise og mange synergimuligheder.

Bliv medlem

Foreningen optager gerne nye medlemmer fra fynske virksomheder indenfor jern- og metalindustrien. For mere information om optagelse, kontakt enten formanden eller kassereren.

Medlemmer
0
Medarbejdere
0

Der afholdes årligt 5 medlemsmøder, heraf typisk et par som virksomhedsbesøg

Medlemsmøder

Til foreningens vigtigste aktiviteter hører medlemsmøder og udgivelse af en lønstatistik. Denne kan nu indtastes og ses på hjemmesiden.
Der afholdes sædvanligvis 4-5 mødearrangementer i perioden oktober-april. Sidste møde i året afvikles sammen med generalforsamlingen.

Møderne afholdes på mandage og begynder normalt kl. 17:00. Mødedeltagerne er primært medlemsvirksomhedernes øverste ledelse og deltagerantallet veksler mellem 40 og 50.

Udover mødearrangementets faglige indhold fungerer arrangementet også som træffested med mulighed for at møde “kollegaer” for erfaringsudveksling m.v. Der indgår derfor også en spisning i arrangementet.

Det tilstræbes at afvikle 1 eller 2 af møderne som virksomhedsbesøg, de øvrige afholdes om muligt på et fast sted i Odense.

Lønstatistik

Foreningen udarbejder i begyndelsen af kalenderåret en digital lønstatistik, der viser lønudviklingen for omkring 4.000 timelønnede i medlemskredsens virksomheder — vel at mærke opdelt på let overskuelige faggrupper og med mange udskrivningsmuligheder.

Bestyrelsen opfordrer medlemsvirksomhederne til at slutte op om lønstatistikken. Den nuværende besvarelsesprocent på ca. 60 forventes med den nye digitale udformning at kunne øges til ca. 80%. Hermed stiger også brugsværdien.

Lønstatistikken er et godt værktøj til sammenligning med branchens øvrige virksomheder