Generalforsamling / medlemsmøde 26. april 2010. Sanovo Technology og Institut for fremtidsforskning

I generalforsamlingen deltog ca 20 personer.

Formanden Ole Birger Nielsen aflagde beretning og årets arrangementer blev gennemgået. Det har været et god sæson.

Kassereren Jan Weber Pedersen kunne fremlægge et regnskab, som viste et overskud på kr. 30.807 inkl kursregulering af værdipapirer.

I bestyrelsen er der foretaget en udskiftning af Erich Kældsø Poulsen til fordel for Gunnar Lassen, Ideal-Line.

Øvrige medlemmer/revisorer, der modtog genvalg, blev valgt.

Herefter var der 2 meget spændende indlæg. Dels af Bjørn Mathiesen, Sanovo Technology, dels af Carsten Beck, institut for fremtidsforskning.

IFF April 2010