Ny lønstatistik, januar 2005

I erkendelse af, at Fyns Jerns Løn- og fraværsstatistik længe har trængt til en opdatering har en arbejdsgruppe i løbet af de seneste måneder arbejdet med at gøre statistikken mere tidssvarende og dermed forhåbentlig mere brugervenlig.

En markant forandring bliver, at indrapportering og statistik fremover bliver en del af Fyns Jerns hjemmeside. En måske lige så markant forandring er, at der fremover kun skal indrapporteres en gang om året, i januar, så statistikken kan være klar til de årlige lønforhandlinger.

Der er stor interesse for anvendelse af lønstatistikken, men jo flere der bruger statistikken aktivt, jo bedre bliver oplysningerne, og det er vort håb, at en opdatering med tilhørende forenkling af indrapporteringen kan øge antallet af brugere. Det forventes, at programmeringsarbejdet vil være færdiggjort i sidste halvdel af januar 2005. Resultatet af gruppens arbejde er beskrevet nedenfor.

Antallet af faggrupper reduceres til:

Medarbejdere i produktion, med undergrupperne Medarbejdere i montage, Medarbejdere ved maskiner, Svejsere, Produktionsmedarbejdere i øvrigt.

Medarbejdere i service/støttefunktioner, med undergrupperne Medarbejdere i reparation/vedligehold, Servicemedarbejdere/montører, Medarbejdere v. Værktøjsfremstilling, Lagermedarbejdere/forsynere, Øvrige medarbejdere.

Der skelnes ikke mere mellem mænd og kvinder.

De gamle opdelinger i lønbestanddele ændres til tre hovedgrupper:

Timeløn (fast timeløn)
Bonusløn ( grundløn + gens. bonus)
Andre goder ( arbejdstøj, sundhedsordning, motionsrum, kantinetilskud, ekstra pension, ekstra S/H betaling, ekstra feriepenge, ekstra overtidsbetaling, andet)

Gruppen erkender, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at opgøre den præcise værdi af “andre goder”, men der er en klar tendens til at de udgør en stigende del af lønnen, så det er væsentligt for statistikkens anvendelighed, at de angives så godt som muligt. Indrapporteringen kommer til at foregå i et logisk og overskueligt skema.

Med hensyn til Fraværsstatistikken, er den største ændring, at der ikke mere skal indrapporteres omkostninger, men udelukkende fokuseres på fraværsprocent.

Der opdeles i to typer fravær: Uden refusion (korttids) og Med refusion (langtids). De mere præcise definitioner på indrapportering vil fremkomme når hjemmesiden er klar i januar.

Vi håber at have ramt medlemsvirksomhedernes behov, men vi imødeser naturligvis Jeres evt. kommentarer, som kan mailes til undertegnede. Vi gør også opmærksom på, at der vil være mulighed for tilpasninger, hvis der skulle opstå behov, efter at den ny statistik er indkørt.