Produktivitet i fokus

COO, Egon Borgkvist Jensen, fra LINAK gav på mødet d. 26/11 2012 en meget interessant beskrivelse af hvordan LINAK gennem mange års systematisk arbejde med produktivitet sikrer, at det fortsat er muligt at have en stor produktion i Danmark.

LINAK er en af verdens førende virksomheder inden for design og produktion af elektriske lineære aktuatorløsninger.

Egon Borgkvist Jensen er blevet udpeget til et panel af 20 danske topchefer, der vil gøre noget ved produktiviteten i de danske virksomheder. På denne baggrund blev der drøftet og videregivet gode idéer og inspiration fra medlemmerne som kan bringes med i TOP-20 panelets fremtidige arbejde.

Generalforsamling / medlemsmøde 26. april 2010. Sanovo Technology og Institut for fremtidsforskning

I generalforsamlingen deltog ca 20 personer.

Formanden Ole Birger Nielsen aflagde beretning og årets arrangementer blev gennemgået. Det har været et god sæson.

Kassereren Jan Weber Pedersen kunne fremlægge et regnskab, som viste et overskud på kr. 30.807 inkl kursregulering af værdipapirer.

I bestyrelsen er der foretaget en udskiftning af Erich Kældsø Poulsen til fordel for Gunnar Lassen, Ideal-Line.

Øvrige medlemmer/revisorer, der modtog genvalg, blev valgt.

Herefter var der 2 meget spændende indlæg. Dels af Bjørn Mathiesen, Sanovo Technology, dels af Carsten Beck, institut for fremtidsforskning.

IFF April 2010